Členstvo SHS James

Členstvo pre rok 2024

  1. Vyplň prihlášku (aj členovia z roku 2023) Prihláška
  2. Zaplať členský poplatok
  3. Stal si sa členom SHS James a Brutalka Zvolen

Členstvo aj poistenie sú platné bez ohľadu na to, či si preukaz fyzicky obdržal.  Členstvo aj s poistením je platné vždy do marca ďalšieho kalendárneho roku, dokedy je potrebné si ho znovu obnoviť.

Členské

Dospelí nad 18 rokov: 30 € JAMES + 10€ členské Brutalka Zvolen
Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.

Viacej o členstve v SHS James https://shsjames.org/clenstvo/


Deti do 15 rokov: 
(ročník 2009 a neskôr): 5 €
Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.


Juniori od 16 do 18 rokov:
 (ročníky 2006 až 2008): 10 € SHS James
(dobrovoľné  10€ členské Brutalka Zvolen) Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.

Seniori: (ženy – ročník narodenia 1964 a skôr; muži – ročník narodenia 1961 a skôr): 10 € SHS James + 10€ členské Brutalka Zvolen. Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.

 

POZOR! Ak je člen mladší ako 18 rokov (ráta sa celý ročník), je okrem uvedenia v hore uvedenom zozname potrebné vytlačiť, vyplniť, zákonným zástupcom podpísať a poslať/doniesť/naskenovať papierovú prihlášku.
(platí u nových členov)

Viacej o členstve v SHS James https://shsjames.org/clenstvo/

Zrealizujte platbu na náš účet:

Informácie o účte (SLSP):
Názov: Brutalka Zvolen
IBAN: SK76 0900 0000 0051 1206 0625

č. ú.: 5112060625/0900

GIBASKBX

VARIABILNÝ SYMBOL: rodné čislo