Cenník

Vstup nie je časovo obmedzený, leziete, koľko vládzete.
Pred prvým vstupom do lezeckého centra je potrebné sa registrovať a oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom.
Permanentky sú neprenosné.

Cenník programov pre deti

(v cene je zahrnutý odborný dozor a vybavenie, cena je za 1-2h programu):

Do 20 detí: vstup (detský 5 EUR) + 2 EUR

21 a viac detí: vstup + 1 EUR

Za každú ďalšiu začatú hodinu, teda nad 2h programu je cena 1 EUR/dieťa/h

Max. dĺžka programu je 4h, max. počet detí je 40.

Cenník