Kurzy/Krúžky


Kliknutím na príslušnú kategóriu zobrazíte podrobné informácie o krúžkoch a kurzoch.

Krúžky pre deti a mládež

Kurzy pre dospelých

V prípade záujmu o lezeckú inštruktáž, alebo lezecký program pre deti, alebo dospelých, prosím výplnte tento formulár.